Bilgilendirme
  • CDCAPTCHA_ENABLE_SCRIPTEGRATOR
MENU

BALIK ŞİNİTZEL

İngilizce Adı: Fish Schnitzel
İçindekier Fiyat: 25 TL